چین سیستم حضور و غیاب اثر انگشت سازنده

فناوری بیومتریک، امنیت شما، حرفه من

اخبار

July 21, 2021

ماشین ها را جمع و آزمایش کنید

آخرین اخبار شرکت ماشین ها را جمع و آزمایش کنید  0

 

Granding Technology یک ارائه دهنده خدمات بیومتریک جهانی و محصولات RFID توسط یک تیم برتر مستقر در چین است.گراندینگ با داشتن هسته ای ترکیبی از فناوری بیومتریک و توانایی یکپارچه عالی در عقب ما ، معتقد است که شرکت ما فقط ایجاد محصول نهایی عالی برای مشتری نیست ، بلکه همچنین عضویت در تیم مشتری است.این نیست "چه کاری می توانیم برای شما انجام دهیم".این "چه کاری می توانیم برای ما انجام دهیم" است.

 

اطلاعات تماس